Usluga pomoći u kući starima – selo Ostatovica

Selo Ostatovica se nalazi na jugu Srbije u opštini Babušnica, ima približno 30-ak stanovnika prosečne starosti 80 godina. Veliki problem meštana ovog sela je izdvojenost od glavne saobraćajnice, nepostojanje autobuskih linija i nemogućnost dolaska do najbliže zdravstevene ustanove, prodavnice i nabavke osnovnih zivotnih namirnica i lekova. U okviru projekta UN WOMEN – usluga pomoći u kući starima, po prvi put su naše geronto domaćice posetile meštane i dopremile im hranu i lekove.