Svoj dinar u džepu

Projektne aktivnosti doprinijele su na povecanju svijesti žena na selu, osnažile ih da pokrenu male biznise, registruju mala gazdinstva od kojih će imati svoj dinar i kako one kažu, biti plaćene za ono što rade i imati pravo na bolovanje kad radaju đecu i na kraju biti nezavisne od muškaraca sa kojim žive, kaže Atifa Šaljić predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Tutin …

Ovaj tekst nastao je kao deo projekta “Kljulčni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji se realizuje u partnerstvu Agencije ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Delegacije EU u Srbiji.