Radionice

SKOLA TKANJA 1Naše Udruženje učestvuje sa opremom (razboji, mašine za šivenje, vez i pletenje) i saradnicima za obuku (demonstratori za tkanje, šivenje, vez, pletenje) u različitim školama, kursevima, kreativnim radionicama, kako za odrasle tako i za decu i omladinu.

 

 

 

avgust, 2010. naziv radionice: „Osnovne tkanja“, radionica za decu i omladinu
maj, juni, juli, 2009. obuka iz tkanja, naziv radionice: „Danas radim“, realizovano sa finansijskim sredstvima Balkanskog fonda za lokalne inicijative (eng. Balkan Community Initiatives Fund, BCIF). U realizaciji radionice je učestvovalo pet članica Udruženja, demonstratora za tkanje i vez.
U godinama kad smo se pripremali za formiranje Udruženja učestvovali smo u održavanju velikog broja različitih radionica. Predsednica našeg Udruženja je realizovala nekoliko radionica za koje je dobila niz pohvala i priznanja:
2007. god., predavač i demonstrator za zanat tkanja u dnevnom boravku dece sa posebnim potrebama u Pirotu, trajanje kursa 9 meseci;
2007. god, predavač i demonstrator za zanat tkanja u radionici održavanoj pod nazivom “Kao Koko Šanel” u Savezu gluvih u Pirotu, trajanje radionice 9 meseci;
2005. godine učestvuje u projektu “Svi u pokretu” u Savezu gluvih sa trajanjem od 9 meseci.

[rev_slider škola_tkanja]