• Home
  • /Novosti
  • /Projekat “Ruke koje hrane svet” realizovan od strane BOŠ uz podršku Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID)

Projekat “Ruke koje hrane svet” realizovan od strane BOŠ uz podršku Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID)

Naziv projekta: Ruke koje hrane svet

Od svog osnivanja naša organizacija se bavi osnaživanjem žena na selu i dobro je informisana o svim njihovim potrebama i problemima. Da bismo pristupili rešavanju njihovih problema i poboljšali njihov položaj od pre 3 godine uključili smo ih u organizaciju proizvodnje i omogućili im pristup tržištu. Projekat je odgovor na njihovu potrebu za resursima kako bi se poboljšala proizvodnja.

Uključivanje žena sa sela u aktivnosti javnog zagovaranja rezultiraće povećanim učešćem žena u donošenju odluka na lokalnom nivou i direktnom učešću u razvoju javne politike u lokalnoj zajednici.

Cilj projekta: Poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica.

Specifični cilj: Donošenje Odluke o izradi Akcionog plana za razvoj organske proizvodnje na teritoriji opštine Babušnica do oktobra 2019. godine.

Period implementacije: Od 1. maja do 31. oktobra 2019. godine

Rezultati:

  • Ženama obezbeđen jednak pristup resursima za poljoprivrednu proizvodnju,
  • Povećano učešće žena u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Video:


USAID_Horiz_Serbian_CMYK_2-ColorBOS logo web RGB