NE ZABORAVIMO NAŠE STARE

Opšti cilj projekta: Poboljšavanje kvaliteta života starih i iznemoglih lica koja žive u najudaljenijim brdsko-planinskim selima opštine Babušnica.

Specifični ciljevi:
1. Sprovođenje sertifikovane obuke za razvoj i unapređivanje kompentencija profesionalaca koji pružaju usluge pomoć u kući.
2. Smanjena nezaposlenost marginalizovanih grupa.
3. Teritorijalno proširenje usluge pomoć za stara i iznemogla lica u brdsko-planinskim selima opštine Babušnica.

Jedna od aktivnosti iz projketa je Licenciranje geronto-domaćica. Akreditovanu obuku je održala humanitarna organizacija “CARITAS” iz Novog Sada, 10 polaznika/ca sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje je uspešno završilo obuku. Od 10 polaznika koji su pohađali obuku 3 geronto-domaćice će biti angažovane za rad za uslzgu pomoć u kući u udaljenim planiskim selima opštine babušnica.

[rev_slider euprogres]