• Home
  • /Recepti Tradicionalnih Jela na teritoriji opštine Babušnice

Recepti Tradicionalnih Jela na teritoriji opštine Babušnice

UG Lužničke Rukotvorine sprovelo je javni rad „Očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Lužničkog kraja – tradicionalna jela“ za nezaposlene osobe sa invaliditetom u periodu od avgusta do decembra 2019. godine uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Pirot  i Opštine Babušnica.

Javni rad bavio se istraživanjem, prikupljanjem, sortiranjem i arhiviranjem nematerijalnog kulturnog nasleđa u formi recepata tradicionalnih jela na teritoriji opštine Babušnice.

Cilj ovog javnog rada je prikupljanje i dokumentovanje tradicionalnih recepata Lužničkog kraja kako bi bili dostupni većem broju ljudi u elektronskom formatu i na taj način sačuvani od zaborava. Kulturni diverzitet i ljudska kreativnost ogledaju se u formama tradicionalnog kulturnog izraza i važno je preneti ih  narednim generacijama.

Javni rad je takođe omogućio da se kroz aktivnosti prikupljanja i dokumentovanja nematerijalnog kulturnog nasleđa uposle nezaposlene osobe sa invaliditetom, odnosno da se ekonomski i socijalno osnaže uključivanjem u društvene aktivnosti i davanjem doprinosa sopstvenim radom ostvarivanju važnog društvenog interesa.

Ovde možete pogledati dokument sa našim sakupljenim tradicionalnim receptima: RECEPTI TRADICIONALNIH JELA