• Home
  • /Akcije
  • /Javno zastupanje za reformu socijalne zaštite

Javno zastupanje za reformu socijalne zaštite

Opis problema koji će se rešavati akcijom javnog
Problem staračkih samačkih domaćinstava u opštini Babušnica je nastao pre tridesetak godina kada su mladi iz seoskih sredina u potrazi za poslom počeli da migriraju ka većim gradovima Srbije i dijaspori. U poslednjih deset godina je došlo do još izraženijeg osipanja stanovništva iz planinskih sela, što su potvrdili i podaci sa poslednjeg popisa stanovništva (2011.god.) koji pokazuju da je iz opštine nestalo preko 8000 stanovnika a da je u ukupnom broju stanovnika (12.630) udeo staračke populacije veoma visok. U najudaljenijim selima opštine i do 90% stanovništva je starije od 75 godina. Posledica ovakvog stanja je nagli porast samačkih staračkih domaćinstava a naročito u najudaljenijim selima opštine, gde je skoro svako treće domaćinstvo samačko staračko domaćinstvo.

Podaci Centra za socijalni rad pokazuju da u opštini ima oko 300 ostarelih osoba koje nisu u stanju da se same o sebi staraju i kojima je neophodno pružiti adekvatnu pomoć. Posebno su ugrožena stara i iznemogla lica koja žive potpuno sama u najudaljenijim brdsko-planinskim selima opštine pa je rešavanje tog problema prioritetno za lokalnu zajednicu.
Opština u okviru službe Pomoć u kući koja postoji pri Centru za socijalni rad pokriva 200 starih koji žive u prigradskim selima Babušnice. Ovim korisnicima gerontodomaćice pružaju usluge nabavke namirnica i lekova, kontrole krvnog pritiska, pratnje prilikom odlaska lekaru, plaćanja računa, pripreme obroka, čišćenja i sl. Procene sa terena su da je neophodno zbrinuti još najmanje 80 starih koji žive u 18 najzabačenijih sela opštine koja nisu pokrivena uslugom pomoći u kući a da se 45 njih nalazi u stanju socijalne potrebe. Oni žive potpuno sami, lišeni porodične brige i staranja, u kućama od blata koje su stare preko sto godina, urušene i koje je zbog loše stolarije teško ugrejati pa u zimskom periodu uglavnom i ne ustaju iz kreveta.
Zbog hroničnih bolesti i starosti su slabo pokretni a zbog nerazvijene infrastrukturne mreže, nepostojanja javnog prevoza i loših finansijskih uslova su potpuno odsečeni od centra Babušnice i socijalno isključeni. Većina njih živi od novčane socijalne pomoći ili poljoprivredne penzije koje su nedovoljne za osnovne životne potrebe (od 7000 do 9000din). Više od polovine navedenih sredstava potroše na lekove i plaćanje električne energije. Pošto nema javnog prevoza prinuđeni su da koriste taksi koji košta i do 5000 din. U pojedinim selima povremeno odlaze putujući trgovci koji im sve naplaćuju daleko iznad realnih cena.
Zbog udaljenosti apoteka, ambulanti i trgovačkih radnji i do 50 km, oni nisu u mogućnosti da se blagovremeno snabdevaju namirnicama, lekovima, da ostvare adekvatnu zdravstvenu zaštitu a znatan broj njih živi u potpunom siromaštvu bez ogreva, namirnica, medicinske zaštite u krajnje nehumanim uslovima za život. Posebno je alarmantna situacija u zimskom periodu kada su sela zavejana a stari potpuno izolovani pa često umiru od gladi i promrzlina.

Zbog nepristupačnosti terena, loše infrastrukture, neposedovanja terenskog vozila, nepostojanja javnog prevoza, nedostatka inicijativa i komunikacije između Mesnih zajednica i Lokalne samouprave, opština Babušnica ni do danas nije uspostavila usluge socijalne zaštite u najudaljenijim selima.

Proširenjem usluge Pomoć u kući za stara lica u najudaljenijim brdsko-planinskim selima, bi se omogućila egzistencija navedene kategorije stanovništva.

Svrha proširenja usluge pomoć ukući bi bila pružanje podrške korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio njihov kvalitet života.

Korisnici usluge bi bili 45 starih koji žive u najzabačenijim selima opštine i koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

– OPŠTI CILJ: Poboljšanje kvaliteta života starih i iznemoglih lica koja žive u brdsko-planinskim selima opštine.

– SPECIFIČNI CILJ: Da se javnim zastupanjem utiče na odbornike skupštine opštine Babušnica da do kraja 2014. godine donesu odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta opštine, u okviru funcije 090, za finansiranje proširenja usluge Pomoć u kući i njeno pružanje starima koji žive u najzabačenijim selima naše opštine

Trag_logoUSAID