• Home
  • /Akcije
  • /JAVNI POZIV Za odabir kandidatkinja za sertifikovanu obuku iz organske proizvodnje

JAVNI POZIV Za odabir kandidatkinja za sertifikovanu obuku iz organske proizvodnje

U okviru realizacije projketa „ZELENA LINIJA“ odobrenog od starne EU PROGRESA

Udruženje   „Lužničke rukotvorine- Ž.E.C.“ iz Gorčinca objavljuje

JAVNI POZIV Za odabir kandidatkinja za sertifikovanu obuku iz organske proizvodnje

Obuku  će sprovesti predstavnici ovlašćene kuće specijalizovaneza organsku proizvodnju .

 

Kriterijumi za odabir kandidatkinja:

– Godine života (30-55godina),

– Da se nalaze na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje više od godinu dana,

– Mesto stanovanja (žene koje žive u selima),

– Višečlana seoska domaćinstva (4 i više člana),

– Da domaćinstva poseduju zemlju na kojoj može da se otpočne organska proizvodnja,

-Da su domaćinstva registrovana,

– Da porodica ostvaruje prihode  isključivo od obrade zemlje.

NAPOMENA:

-Obuka je besplatna

– Po završetku obuke polaznice dobijaju sertifikate i potrebnu literaturu

– 5 najuspešnije polaznice dobijaju plastenike , sadni materijal i potrebnu opremu za početak organske proizvodnje.

Zainteresovana lica mogu se prijaviti od 05.09.2016.  putem tel:

 

Mob/tel : 069684735  Karolina

Mob/tel : 0621100549 Marija

 

 

 

U Babušnici                                                                  “Lužničke rukotvorine”

05.09.2016.                                                                        selo Gorčinci