I MI POSTOJIMO

Ciljna grupa: 60 starih lica koja imaju ograničenja fizičkih i psihičkih usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora a kojima je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.
Udaljena planiska sela: Rakov Dol,Radosinj,Jasenov Del, Berin Izvir,Vuči Del, Vava
Grupa aktivnosti:Uspostavljanje usluga socijalne zaštite, razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta.

Trajanje projekta: 01.06.2017-30.11.2017