• Home
  • /Projekti
  • /DA BUDEMO VIDLJIVI – INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA

DA BUDEMO VIDLJIVI – INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA

CILJ PROJEJTA JE: SOCIJALIZACIJA STARIJIH ŽENA I NJIHOVO UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENO SOCIJALNE SEGMENTE LOKALNE SAMOUPRAVE, UKAZIVANJEM NA POŠTOVANJE PRAVA NA DOSTVOJANSTVENO STARENJE

CILJNA GRUPA: STARIJE ŽENE KOJE  ŽIVE NA TERITORIJI OPŠTINE BABUŠNICA, KAO I SEOSKIM I RURANIM POGRANIČNIM SELIMA.

Trajanje projketa 01.11.2017-31.08.2018