• Home
 • /Aktivnosti / Projekti

Aktivnosti / Projekti

Najznačajni rezultati koje smo do sada postigli su uspešno realizovani projekti:
– Ekonomskog osnaživanja žena i pokretanje sopstvenog malog biznisa (obuka žena starosti od 45-55 godina koje su ostale bez posla za izradu suvenira tradicionalnim metodama),
– Javnog zagovaranja za dobijanje prostorija od lokalne samouprave, za korišćenje na neodređeno vreme, za rad našeg udruženja gde se članice okupljaju, razmenjuju ideje i iskustva, sprovode obuke, organizuju sastanke, seminare i sl.,
– Javnog zagovaranja za izdvajanje sredstava iz budžeta Lokalne samouprave za finansiranje rada negovateljica za decu sa smetnjama u razvoju u brdsko-planinskim selima,
– Pomoći starim i iznemoglim licima na teritoriji opštine Babušnica.

U poslednjih pet godina udruženje je imalo veoma dobru saradnju sa Domom zdravlja a pre svega prilikom realizacije projekata pomoći deci sa smetnjama u razvoju i starima. 2012. god. je sklopljeno lokalno partnerstvo između biznis sektora, javnog sektora i nevladinog sektora. Tada smo potpisali protokol o saradnji sa Domom zdravlja u Babušnici i naša saradnja je postala još potpunija i intnzivnija.
Budući da je stanovništvo u udaljenim planinskim selima uglavnom staračko i da se i do 90% staračkih samačkih domaćinstava nalazi upravo u tim selima a da je infrastrukturna mreža izuzetno loša stari ne mogu da sami odu do Doma zdravlja. Upravo zato se pokazalo da je saradnja između udruženja i patronažne službe neophodna kako bi se pravovremeno i adekvatno pomoglo starima u udaljenim planinskim selima.
Od aprila 2014. god. udruženje Lužničke rukotvorine-Ž.E.C. realizuje projekat „Zračak nade“ koji je odobren od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru koga smo angažovali pet gerontodomaćica za rad u deset najudaljenijih planinskih sela opštine. Od samog uspostavljanja usluge pomoći u kući na ovim terenima uvideli smo da starima pored dostave namirnica i lekova najviše nedostaje lekarska briga jer pojedini korisnici zbog udaljenosti sela, loše infrastrukture, nepostojanja javnog prevoza i siromaštva i po 10-15 godina nisu bili kod lekara. U udaljenim planinskim selima ne postoje zdravstveni objektii (ambulante i apoteke) i javni prevoz pa su stari prinuđeni da koriste taksi prevoz koji je jako skup. Da bi jednom otišli na lekarski pregled do Doma zdravlja starima je potrebno da od svoje poljoprivredne penzije koja iznosi oko 9.000 dinara izdvoje za taksi od 3.000 do 6.000 dinara. Od maja meseca udruženju Lužničke rukotvorine se priključio i nezapošljeni mladi lekar Miloš Pejčić koji volonterski sa ekipom angažovanom na projektu obilazi udaljena planinska sela babušničke opštine.

 • NE ZABORAVIMO NAŠE STARE

  Opšti cilj projekta: Poboljšavanje kvaliteta života starih i iznemoglih lica koja žive u najudaljenijim brdsko-planinskim selima opštine Babušnica. Specifični ciljevi: 1. Sprovođenje sertifikovane obuke za razvoj i unapređivanje kompentencija profesionalaca koji pružaju usluge pomoć u kući. 2. Smanjena nezaposlenost marginalizovanih grupa. 3. Teritorijalno proširenje usluge pomoć za stara i iznemogla lica u brdsko-planinskim selima opštine Babušnica. Jedna od aktivnosti iz projketa je Licenciranje geronto-domaćica. Akreditovanu obuku je održala humanitarna organizacija “CARITAS” iz Novog Sada, 10 polaznika/ca sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje je uspešno završilo obuku. Od 10 polaznika koji su pohađali obuku 3 geronto-domaćice će biti angažovane za rad za uslzgu pomoć u kući u udaljenim planiskim selima opštine babušnica. [rev_slider euprogres]    

  Read more →

 • Početak projekta „Stariji u udaljenim selima“

  Početak projekta „Stariji u udaljenim selima“

  U okviru Programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ koji koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, u opštini Babušnica se realizuje projekat „Stariji u udaljenim selima“. sipru Projekat „STARIJI U UDALjENIM SELIMA“ usmeren je na unapređenje procesa socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u opštini Babušnica obezbeđivanjem dostupnosti usluga u zajednici, s ciljem da se poboljša kvalitet života starih lica iz udaljenih planinskih sela, spreči institucionalizacija i poveća podrška prirodnoj porodici. Projekat realizuje udruženje građana „Lužničke rukotvorine – Ž.E.C.“, u partnerstvu sa Opštinom Babušnica. Saradnici na projektu su: Centra za socijalni rad, Dom zdravlja, Crveni krst, Radio Babušnica, UG „Lužnica moja kuća“, UG „Zeleno carstvo“ i DOO „Proksima“. Vrednost projekta iznosi 11.960 evra, a realizacija projektnih aktivnosti je počela 17. jula 2015. godine i trajaće narednih godinu dana. Planirane aktivnosti projekta:  Informisanje javnosti o temama i pitanjima iz oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i značaju uloga svih strana, sa fokusom na položaj starih iz udaljenih sela;  Unapređenje pravnog okvira u cilju izdvajanja sredstava iz budžeta za finasiranje usluge pomoć u kući, za stara lica iz udaljenih sela (Vuči Del, Jasenov Del, Berin Izvor, Rakita, Berduj, Vrelo, Leskovica, Rakov Dol, Radosin, Crvena Jabuka, Kijevac, Dučevac, Raljin, Bogdanovac, Štrbovac, Dol, Brestov Dol, Masurovci, Ostatovica, Kaluđerevo);  Formiranje lokalnog partnerstva između javnog, biznis i nevladinog sektora za zajedničko delovanje u pravcu rešavanja problema starih;  Jačanje apsorpcionih kapaciteta lokalnih aktera za korišćenje EU fondova za unapređenje socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva starih u Babušnici;  Razmena iskustava sa drugim opštinama u Srbiji u kreiranju i implementaciji lokalnih politika relevantnih za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva starih u udaljenim selima Babušnice. U emisiji „Razgovor sa povodom“, koja se emituje na radiju Babušnica u sredu 02.09.2015. godine, u 18 časova, imaćete priliku da saznate više informacija o projektu „Stariji u udaljenim selima“. Gosti emisije će biti članovi projektnog tima Karolina Stamenković i Marija Ćirić, kao i predstavnik opštine Babušnica Rade Minić. DSCN2223 DSCN2225 DSCN2226 Kontakt osoba: Karolina Stamenković, Tel: 069/684735 mejl: zecentar@yahoo.com, www.ognjista.rs logologo_ch_print

  Read more →

 • Babušnica krupnim koracima zakoračila ka organskoj proizvodnji

  Babušnica krupnim koracima zakoračila ka organskoj proizvodnji

  Opština Babušnica u Pirotskom okrugu, u dolini reke Lužnice, sa većim brojem vrela i izvora, a pod obroncima okolnih planina, među kojima dominira Golemi stol („Večiti stražar Lužnice“) smešten na 1239 n,d., koja ima oko 10.000 stanovnika je krenula prvim koracima ka organskoj proizvodnji.Zahvaljujući udruženju „Lužničke rukotvorine“ pokrenut je projekat „Zelena linija“, a uz finansijsku podršku Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES. Sela ove opštine pored prelepih prirodnih lepota kojima obiluju predstavljaju i pravu oazu prirodnih resursa, izraženog biodiverziteta, a poljoprivrednici se uglavnom bave tradicionalnim metodama proizvodnje, uz minimalno ili nimalo korišćenje spoljnih inputa, uz čuvanje lokalnih sorti, što ih čini pogodnim kandidatima i za sertifikovanu organsku prozvodnju. Projektom je predviđeno da se 5 domaćinstava odnosno žena iz socijalno ugroženih kategorija nakon odabira od ukupno 20 korisnica obuke snadbeju plastenicima i svim drugim repromaterijalom potrebnim za uspostavljanje organske proizvodnje, nakon čega će se i sertifikovati. Obukama, teorijskim i praktičnim koje sprovodi Serbia organika, korisnice će steći sva neophodna znanja i veštine za bavljenje organskom proizvodnjom uključujući i način vođenja evidencije neophodan za bavljenje ovom proizvodnjom, ali i informacije o mogućim kanalima distribucije svojih budućih organskih proizvoda. Nadamo se da će sličnih projekta biti više i ovde kao i u drugim delovima Srbije. img_20160917_171458 img_20160917_172649 img_20160917_155322 img_20160917_171340   izvor: http://www.serbiaorganica.info

  Read more →

 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  Babušnica, 12. septembar 2016. -  Udruženje građana „Lužničke rukotvorine – Ženski etno centar” iz Gorčinca, kod Babušnice počelo je sa realizacijom projekta „Zelena linija“, koji ima za cilj da doprinese ekonomskom osnaživanju  ugroženih grupa, posebno žena i osoba sa invaliditetom. Projekatfinansijski podržavaju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES sa 1.613.191,00RSD, dok je udruženje obezbedilo sopstveno  učešće  od 188.100,00 RSD. Tokom sprovođenja projekta dvadeset ženakoje žive u višečlanim seoskim  domaćinstvima i ostvaraju prihode samo odzemljoradnje,imaće priliku da pohađaju sertifikovanu obuku o organskom uzgajanju povrća, što će im pomoći da pokrenu sopstvenu proizvodnju. Nakon obuke će pet žena, tri iz ekonomskinajugroženijih porodica i dve sa invaliditetom, dobiti plastenike i opremu za plasteničku proizvodnjui tako biti spremne da počnu da se bave organskom proizvodnjom povrća. Sve žene koje će biti podržane kroz projekat su dugoročno nezaposlene, imaju registrovano gazdinstvo i starosti su između 30 i 55 godina. Za sve dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte: Karolina Stamenković (predsednica udruženja) Tel: 069684735, 010384735 Mail:    zecentar@yahoo.com, Internet sajt: www.ognjista.rs sponzori

  Read more →

 • U Babušnici uručeni plastenici sa opremom i sertifikati za organsku proizvodnju

  U Babušnici uručeni plastenici sa opremom i sertifikati za organsku proizvodnju

  Polaznicama obuke iz organske proizvodnje, koju je organizovala opština Babušnica u saradnji sa Centrom za edukaciju Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju „SERBIA ORGANIKA“, uručeni su sertifikati o završenoj 5 – dnevnoj obuci. Na prigodnoj svečanosti koja je upriličena u sali III opštine Babušnica, sertifikate je uručio predsednik Skupštine opštine Babušnica, Dejan Lazarević. On je tom prilikom izrazio zadovoljstvo što se u ovaj pionirski posao uključuje i opština, te da će lokalna samouprava svim zainteresovanima za ovaj vid poljoprivrede pružiti svaku vrstu logističke i tehničke pomoći. On je takođe naglasio da će lokalna samouprava u projekciji budžeta za iduću godinu planirati za poljoprivredu značajnija sredstva koja će biti plasirana u agrar putem projektnog finansiranja. Karolina Stamenković, predsednica Udruženja građana „ LUŽNIČKE RUKOTVORINE“ – Ž.E.C. iz Gorčinca, koje realizuje projekat „Zelena linija“ koji se finansira sredstvima Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES, uručila je pet plastenika i opremu za plasteničku proizvodnju, polaznicama koje su prema svim kriterijumima bile nabolje rangirane. Plastenike sa opremom dobile su: Lidija Dragutinović iz Gornjeg Krnjina, Maja Mitić iz Ljuberađe, Julija Aleksić iz Vave, Slađana Mijalković iz Radoševca i Valentina Nikolić iz Babušnice. U toku je postupak uklljučivanja u sertifikovanu organsku proizvodnju odnosno potpisivanje ugovora sa ovlašćenokontrolnom organizacijom CIN iz Beograda, Svečanosti su prisustvovali i zamenik predsednika opštine Babušnica, načelnica Opštinske uprave i šef Odseka za finansije, lokalnu poresku administraciju i javne nabavke. plastenici9k

  Read more →

 • MOJ IZBOR-zelena nada- JA MOGU

  MOJ IZBOR-zelena nada- JA MOGU

  moj izbor
  • Osposobljavanje žena sa invaliditetom ili mentalno intelektualnim smetnjama za rad u plasteničkoj proizvodnji, kroz organizovanje edukativnih predavanja I radionica koje će realizovati sertifikovani predavači.
  • Upošljavanje žena sa invaliditetom I mentalno intelektualnim poteškoćama, kupovinom I montiranjem 5  plastenika sa pratećom opremom, podizanje organskih zasada voća I povrća.
  • Poboljšanje života uposlenih žena sa invaliditetom I njihovih porodica , ostvarivanjem prihoda od prodaje sopstvenih proizvoda.
  • Formiranje udruženja OSI , stvaranje mreže OSI udruženja u okruženju,  primenom  stečenog stanja I iskustva iz organske plasteničke proizvodnje.
  • Osnivanje socijalnog preduzeća prateći ekonomsku održivost ovog projekta
  Trajanje projketa 12 meseci 01.06.2017 - 31.05.2018 [gallery ids="604,605,606,607,608,609,610,611,612" orderby="rand"]

  Read more →

 • DA BUDEMO VIDLJIVI – INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA

  CILJ PROJEJTA JE: SOCIJALIZACIJA STARIJIH ŽENA I NJIHOVO UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENO SOCIJALNE SEGMENTE LOKALNE SAMOUPRAVE, UKAZIVANJEM NA POŠTOVANJE PRAVA NA DOSTVOJANSTVENO STARENJE CILJNA GRUPA: STARIJE ŽENE KOJE  ŽIVE NA TERITORIJI OPŠTINE BABUŠNICA, KAO I SEOSKIM I RURANIM POGRANIČNIM SELIMA. Trajanje projketa 01.11.2017-31.08.2018  

  Read more →

 • I MI POSTOJIMO

  Ciljna grupa: 60 starih lica koja imaju ograničenja fizičkih i psihičkih usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora a kojima je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Udaljena planiska sela: Rakov Dol,Radosinj,Jasenov Del, Berin Izvir,Vuči Del, Vava Grupa aktivnosti:Uspostavljanje usluga socijalne zaštite, razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta. Trajanje projekta: 01.06.2017-30.11.2017

  Read more →

 • Ne govori mi sto ne mogu, pitaj me sta umem

  Ne govori mi sto ne mogu, pitaj me sta umem

  Udruzenje zena "Luznicke Rukotvorine" i "Dom Kulture" Vas pozivaju 4.12.2017 da svojim prisustvom date doprinos obelezavanju medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom. ne_govori

  Read more →

 • „ŽENE IZ RURALNIH PODRUČJA-JEDNAKE, NEZAVISNE, AKTIVNE“

  „ŽENE IZ RURALNIH PODRUČJA-JEDNAKE, NEZAVISNE, AKTIVNE“

  Kako bi se pokrenule promene vezane za rešavanje problema seoskih žena u opštini Babušnica, UG “Lužničke rukotvorine – Ž.E.C” sprovodi projekat “Žene iz ruralnih područja – jednake, nezavisne, aktivne”. Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN WOMEN) u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica. Rezultati:
  1. Obezbeđen ženama jednak pristup resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje,
  2. Podrška ženama iz ruralne sredine za razvoj preduzetničke incijative u poljoprivredi i izvan nje,
  3. Jednako učešće žena i muškaraca iz ruralnih sredina u donošenju odluka, i u razvoju i jačanju ženskog preduzetništva.

   UN WOMEN

  [gallery ids="668,670,667,673,672,671,666,665,669"]

  Read more →

Realizovani projekti

– Sačuvajmo ognjišta

– “Danas radim“, projekat obuke žena kroz radionica za tkanje, vez, šivenje i pletenje u trajanju od 3 meseca, finansiran sredstvima BCIF (eng. Balkan Community Initiatives Fund, srp. Balkanski fond za lokalne inicijative)

Projekti koji su u toku

 •  „Zapošljavanje žena Lužničkog kraja kroz oživljavanje tradicionalnih zanata“, projekat finansira BCIF, trajanje projekta od 15.12.2009. do 15.12.2010.
 •  „Popularizacija starih zanata koje su tradicionalno obavljale žene u pirotskom okrugu“, projekat finansira USAID (Unated States Agency International Developement), BCIF i ISC (eng. Institute for Sustainable Communities, srp. Institut za održive zajednice) trajanje projekta od 15.05.2010. do 15.12.2010.
[rev_slider_vc alias=”danas_radim”]